PİRİNÇ - Çorum Bronz - Renkli Metaller ve Mühendislik Plastikleri - Silo ve Bunker Kaplama

PİRİNÇ

PİRİNÇ PİRİNÇ

Pirinç, bakıra çinko katılarak elde edilen sarı renkteki alaşım maddesidir. Pirinçte bulunabilen diğer bazı elementler, kalay, kurşun, nikel, mangan, demir, alüminyum, arsenik, antimon ve fosfordur. Mangan ihtiva eden bazı pirinçlere tunç da denilmektedir. Aslında tunç (veya bronz) bakır-kalay alaşımıdır.

Özellikleri :

  • Pirinç, bakır çinko alaşımıdır.
  • Endüstriyel bir alaşımda çinko oranı en fazla % 46’dır.

Kullanım Alanları :

  • Madeni Para
  • Süs Eşyası
  • Sahte Mücevherler ve Takılar
  • Plakalar
  • Camdan Yapılmış Mutfak Eşyaları
Sembol EN UNS Cu Pb Al Fe Sn Ni As Mn Zn
CuZn39Pb3 CW614N C35800 57-59 2,5-3,5 0,05 0,3 0,3 0,3 Kalan
CuZn40Pb2 CW617N C38000 57-59 1,6-2,5 0,05 0,3 0,3 0,3 Kalan
CuZn36Pb2As CW602N C35330 61-63 1,7-2,8 0,05 0,1 0,1 0,3 0,02-0,15 0,1 Kalan
CuZn36Pb3 CW603N C36000 60-62 2,5-3,5 0,05 0,3 0,2 0,3 Kalan
CuZn37Pb2 CW606N C35300 61-62 1,6-2,5 0,05 0,2 0,2 0,3 Kalan
CuZn38Pb2 CW608N C35000 60-61 1,6-2,5 0,05 0,2 0,2 0,3 Kalan
CuZn39Pb2 CW612N C37700 59-60 1,6-2,5 0,05 0,3 0,3 0,3 Kalan
CuZn35Pb2 CW601N C34200 62-63,5 1,6-2,5 0,05 0,1 0,1 0,3 Kalan
CuZn38Pb1 CW607N 60-61 0,8-1,6 0,05 0,2 0,2 0,3 Kalan
CuZn43Pb1Al CW622N 55-57 0,8-1,6 0,05-0,5 0,3 0,3 0,3 Kalan
CuZn43Pb2Al CW624N 55-57 1,6-3 0,05-0,5 0,3 0,3 0,3 Kalan
Kategori Alaşım Halcor Alaşım No Bileşim Diğer Elementler
DIN 17660 ISO 426 BS 2872 BS 2874 Cu Pb Zn
l CuZn39Pb3 CZ121 583 57,5-58,3 2,7-3.2 Kalan
lla CuZn39Pb2 CZ128 592/5920 58,5-59,5 2,0-2,2 Kalan
llb CuZn40Pb2 CZ122 582 58,5-58,8 1,8-2.3 Kalan
llII CuZn36Pb3 - 603 59,5-60,5 2,7-3.2 Kalan
lV CuZn39Sn1 CZ133 600K 59,5-61,0 max 0,20 Kalan Sn:0,5-1
Halcor Alaşım No İşlenebilirlik Endeksi Karakteristikler ve Kullanımlar
583 100 Çok iyi işlenebilir. Sıcak prese uygun. İçi boş çubuk için temel alaşımdır.
592/582/5920 80 İyi işlenebilir. Sıcak pres ve dövme için çok iyi özellikler taşır.
603 60 DüŞük işlenebilirlik. Sıcak pres ve dövme için iyi performans verir. Limitli soğuk şekillendirme için uygun.
600K 60 Yüksek korozyon dayanımı. Orta derecede işlenebilirlik. Sıcak pres ve dövme için uygun.
ÖZELLİK ALAŞIM CİNSLERİ
Birim Ms 58 Ms 63
Elektrik İletkenliği m. ohm/mm 15 15
Direnç Sıcaklık Katsayı 1 °C 0.00232 0.00152
(0-100 °C için)
Ergime Sıcaklığı °C 890-895 900-910
Buharlaşma Noktası °C 1080 1110
Özgül Ağırlık Elastiklik Modülü gr/cm³ 1.8 1.8
Elastiklik Modülü kg/mm² 9500 11200
Ortalama Özgül Isı Cal/gr °C 0.098 0.096
(20-300 °C için)
Isı İletkenliği Cal/cm.sn. °C 0.26 0.27
Isıl Genleşme Katsayı 10 °C
(20°C - 100°C için) 19.3 19.0
(20°C - 300°C için) 20.9 20.5
ÖZELLİK ALAŞIM CİNSLERİ
Birim Ms 58 Ms 63
Elektrik İletkenliği m. ohm/mm 15 15
Direnç Sıcaklık Katsayı 1 °C 0.00232 0.00152
(0-100 °C için)
Ergime Sıcaklığı °C 890-895 900-910
Buharlaşma Noktası °C 1080 1110
Özgül Ağırlık Elastiklik Modülü gr/cm³ 1.8 1.8
Elastiklik Modülü kg/mm² 9500 11200
Ortalama Özgül Isı Cal/gr °C 0.098 0.096
(20-300 °C için)
Isı İletkenliği Cal/cm.sn. °C 0.26 0.27
Isıl Genleşme Katsayı 10 °C
(20°C - 100°C için) 19.3 19.0
(20°C - 300°C için) 20.9 20.5